Kategoria: Forca dhe Levizja

Si ta perdorim:

Duke caktuar lartësine, dhe shpejtësinë fillestare, vëreni rezultatin dhe lëvizjen e rënies së trupit.

Provoni këto tjerat!

Komente

Rënia e lirë dhe hudhja vertikalisht teposhtë

Rënia e trupave pa shpejtësi fillestare nën ndikimin e gravitetit të tokës quhet rënie e lirë. Në këtë rast kemi lëvizje drejtvizore të nxituar.

Koha e ngritjes së trupit vertikal përpjetë është e njëjtë me kohën e rënies së lirë. Si dhe shpejtësia fillestare e hedhjes vertikale përpjetë me shpejtësinë e trupit gjatë rënies. Shpejtësia te rënia e lirë varet nga rruga e kaluar.

Hedhja vertikalisht të poshtë është lëvizje me shpejtësi fillestare, me këtë rast vlen: